×

Oferta dla dzieci

Oferta dla dzieci

DARMOWA OPIEKA, PŁATNE JEDYNIE WYŻYWIENIE

Punkt przedszkolny stworzony jest z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami oraz ich rodzicach. W naszej ofercie oprócz realizacji podstawy programowej MEN zapewniamy dzieciom indywidualną terapię dostosowaną do potrzeb dzieci wynikających z Indywidualnego Programy Edukacujno-Terapeutycznego.

 

W naszej placówce oferujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę,
 • kameralne grupy,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, (IPET)
 • zajęcia indywidualne i grupowe,
 • ciepłą atmosferę, która sprzyja bezpieczeństwu dziecka,
 • imprezy okolicznościowe,
 • całodzienne wyżywienie,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • terapię ręki
 • metody wspierające tj. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda M.CH.Knill "Dotyk i komuniakacja"; Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Terapie

Integracja sensoryczna

Jest to sposób na porządkowanie przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, umożliwia również selekcję informacji i odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością człowieka, podobnie jak oddychanie, a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym i towarzyszy nam od początku do końca życia.

Celem każdej terapii SI jest poprawienie codziennego funkcjonowania człowieka i tym samym jakości jego życia. Nauczenie mózgu właściwego zarządzania bodźcami, które docierają do naszego organizmu. Terapeuta dobiera ćwiczenia i aktywności podczas spotkania adekwatnie do zdiagnozowanego wcześniej problemu dziecka, jego możliwości, aktualnego stanu pobudzenia oraz kondycji psychicznej i fizycznej.

Spotkanie trwa 50 min i odbywa się zwykle 1-2 razy w tygodniu w zależności od możliwości naszej placówki jak i potrzeb dziecka.

Terapia ręki

Jej celem jest usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Dodatkowymi walorami terapii

jest to, że uczy ona cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Doskonale uzupełnia terapię logopedyczną dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy).

Metoda Krakowska®

jest terapią neurobiologiczną w której budowanie systemu językowego jest zadaniem nadrzędnym. Język jest wszechobecny i programowany zgodnie ze wzrastającym poziomem umiejętności. MK to złożony zespół elementów powiązanych w relacje, przeplatających i uzupełniających się.

Terapia prowadzona według Metody Krakowskiej® obejmuje następujące elementy:

 • terapię słuchową w oparciu o program „Słucham i uczę się mówić”,
 • stymulację naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych oraz Manualnego Torowania Głosek,
 • terapię funkcji wzrokowych,
 • Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®,
 • budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika Wydarzeń,
 • diagnozę dominacji stronnej, umożliwiającej wybór dominującej ręki,
 • stymulację zabawy,
 • stymulację funkcji lewej półkuli mózgu,
 • terapię zachowań społecznych,
 • stymulację funkcji motorycznych i manualnych,
 • stymulację przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych,
 • stymulację pamięci,
 • ćwiczenia kategoryzacji,
 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego,
 • ćwiczenia myślenia przez analogię.Metoda Krakowska® szczególnie polecana jest dzieciom:

 • z zespołem Aspergera
 • z zespołem Downa
 • z alalią
 • afazją dziecięcą
 • zagrożonym autyzmem
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy
 • zagrożonym dysleksją
 • z porażeniem mózgowym


Źródło: https://centrummetodykrakowskiej.pl/metoda-krakowska/

Terapia behawioralna

Jest jedną z głównych metod pracy z dziećmi nietypowo rozwijającymi się (np. autyzm, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, mutyzm, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia itp.). Jej głównymi celami jest:

 • kształtowanie zachowań deficytowych (nauka umiejętności, których dziecko nie posiada, a które posiadać już powinno),
 • redukowanie nadmiarów behawioralnych (eliminowanie zachowań trudnych, których dziecko nie powinno prezentować, a które są obecne),
 • generalizacja i utrzymanie efektów terapii.

Terapię behawioralną prowadzi się na podstawie indywidualnych programów terapeutycznych napisanych na podstawie tzw. oceny behawioralnej umiejętności dziecka. W ramach pracy z podopiecznymi kształtuje się umiejętności podstawowe , naśladowania, dopasowywania, mowy biernej, mowy czynnej, przedszkolne i szkolne, społeczne, samoobsługi oraz zabawy.

Badania empiryczne nad efektywnością oddziaływań terapeutycznych wykazują, że metody oraz techniki stosowane w ramach terapii behawioralnej są jednymi z najbardziej efektywnych w pracy z różnego rodzaju problemami natury psychologicznej.

Kontakt

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Mozaika
ul. Stefana Żeromskiego 3b
82-300 Elbląg
zobacz na mapie >

Tel.: +48 730 147 896
E-mail:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek 7.00-16.00

Możliwośc dopasowania godzin
pracy idywidualnie.